2007 nov-dec

Tisztelt Barátaim! 2007 novemberi ülésünkön meghallgattuk Fábián Gyula és Mózsi Ferenc tagjaink kitűnő előadásait – a magyar vidék, a falu helyzete és az immigráció problémái tárgyköréből. Döntöttünk arról, hogy a Fekete Gyula által megfogalmazott és egyhangúan elfogadott közleményünket eljuttatjuk mindenüvé, egyértelművé téve ma már minden magyar állampolgár egy személyben felelős a nemzet jövőjéért. Nincs kibúvó, arcával, emberi hitelével kell mindnyájunknak vállalnia véleményét. Levélben kértünk tájékoztatást a magyar külügyminisztertől: mi a kormány hivatalos álláspontja Simon Peresz izraeli államfő befektetők előtt tett kijelentéséről: „felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot”? Dec.20.-án kelt válaszlevelében dr. Göncz Kinga az országaink közötti jó kapcsolatokat méltatja jelezve, hogy már november 5.-én az izraeli nagykövetség az MTI – hez juttatott közleményében- az idézett mondatot szerencsétlennek nevezte. A december 27-i Népszabadságból viszont egy új verziót ismerhettünk meg. Simon Peresz államfő interjújában megrótta a magyarokat, hogy nem értették meg tréfáját. Azt hitte, hogy jobb a humorérzékünk. (ld. még Magyar Nemzet dec.28) December 13.-i találkozónk témája a Márciusi Charta volt. Összefoglaltuk Csoóri Sándor márciusi levelének visszhangját. (A Charta 160 aláírója és több mint 600 támogatója nevét – és megjegyzéseit- a www.marciusicharta.eu honlapon olvashatják.) Négy fővárosi és öt vidéki találkozón –Székesfehérvár, Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza, Miskolc –félszáz előadót több mint másfél ezren hallgattak meg az elmúlt félévben alapvető sorskérdéseinkről.) A felszólalók – Zétényi Zsolt, Bánffy György, Báthory Katalin, Győrffy László, Bárdi László, Bene Éva, Somodi István, Kocsis István, Albert Gábor, Fekete Gyula – megerősítették, hogy a Százak Tanácsa egyetért a Márciusi Charta törekvéseivel. Csoóri Sándor a kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy immár mindent tudunk az ország helyzetéről, a kérdés: milyen jogszerű, alkotmányos lépéseket tehetünk azért, hogy a morális és szellemi felsőház valóban segíthesse a nemzetet. A Százak Tanácsa 2008- ban soros elnökségi tisztre felkérte Kindler József, Kisida Elek és Kellermayer Miklós professzorokat, akik Bárdi Lászlót és Erkel Tibort váltják. Ők segíteni fogják megtervezni és levezetni a 2008 évi programokat, melyek helyszínei és időpontjai: Január 3. csütörtök 14.00 (15.00-tól nyilvános beszélgetés) Február 7. ua. Március 6. ua. Április 3. ua (A Várban a Magyar Kultúra Alapítvány székházában) Május 8. A Páfrány utcában dr. Bene Éva vendégeként Június 5. Dunakeszi – Hárs köz immár hagyományosan dr. Kisida Eleknél. Az ülés végén a Szent György Kiadó tanulmány és esszé sorozatának első négy kötetét mutattuk be. (Albert Gábor, Csoóri Sándor, Fekete Gyula és Rosta István munkáit) Kérjük azokat a tagjainkat, akiknek a közelmúltban könyve jelent meg, járuljanak hozzá, hogy ezekről nyilvános üléseinken beszéljünk. (Bene Éva, Győrffy László, Grosics Gyula, Kovács István, Bárdi László és mások) Mindnyájatoknak és Nemzetünknek is szebb és jobb esztendőt kívánva, – elnökségünk nevében is – tisztelő barátsággal köszönt: Szijártó István 2007.dec.31.