1999 Állásfoglalások

Állásfoglalás az úttévesztő sajtóról

A Százak Tanácsa nagy reményekkel fogadta a kormány szándékát, hogy a korábbinál kiegyensúlyozottabb helyzetet kíván teremteni a magyar sajtóban és tömegközlésben. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a magyarországi újságírók döntő többsége nemcsak elhallgatta vagy szándékosan félreértelmezte a rendszerváltozás legfontosabb folyamatait, hanem kifejezetten hátráltatta a történelmi fordulatot. Épp ezért magunk is szükségét látjuk annak, hogy a nyomtatott sajtóban,(…)

Állásfoglalás a Magyar Szent Korona méltó megbecsüléséről

A második ezredfordulós ünnepségekhez közeledve, amikor az ezeréves keresztény magyar királyság megalapításának évfordulóját és Magyarországnak a Krisztus utáni harmadik évezredbe lépését ünnepeljük, különös jelentőséget kap Magyarország Szent Koronájának történelmünkön végig vonuló megkülönböztetett tisztelete és megbecsülése. Nélkülözhetetlen fontosságúnak tartjuk az alkotmányos jogegyenlőséget, az országos és helyi önkormányzást, a vallásszabadságot, a népek és felekezetek országépítő együttélését megvalósító(…)

Jankovics Marcel úr elnök részére

Jankovics Marcel úr elnök részére Nemzeti Kulturális Alapprogram B u d a p e s t , VI. Bajza utca 32. 1068 Igen tisztelt Elnök Úr! A Százak Tanácsa 1999-es évkönyve tartalmazza állásfoglalásainkat és 90 szerzőnk írásait. A könyv kiadása ügyében a Magyarok Világszövetségének nyomatékos ajánlásával a kiadó a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához fordult pályázatával(…)

Ajánlás a népek és népcsoportok önrendelkezéséről

Magyarország történelmi sorsfordulóhoz érkezett. Az ország tagsága az Észak-atlanti Szövetségben, a világ legjelentősebb katonai szövetségében befejezett tény. Mindeközben rombolja népünket a számbeli fogyás, a gazdasági, erkölcsi- és szellemi gyengülés. Az ország népi, területi, gazdasági, kulturális egységét csaknem megsemmisítő erővel szétromboló, az államot és lakosságát harmadára zsugorító nagyhatalmi döntések még mindig súlyosan nehezednek ránk. Nem áltathatjuk(…)

Nyilatkozat

A SZÁZAK TANÁCSA – a több mint 150 civil szervezet által ajánlott 3000 jelölt legtöbb szavazatot kapott száz tagja – bizakodó várakozással tekintett a polgári összefogás kormányának működésére, hiszen a választásokon is a nemzeti összefogás gondolatát támogatta. Fél esztendő múltán ez a bizakodó várakozás egyértelmű támogatássá, a jó irányba megtett első lépések – a családok(…)