A hazai közszolgálati média helyzetéről

A Százak Tanácsa 2012. március elsején  a hazai közszolgálati média helyzetéről tanácskozott.

Nemzetünk legnagyobb baja az erkölcsi hanyatlás, az elbizonytalanodás értékrendjében és öntudatában. A közszolgálati médiától azt várjuk, hogy a média erejét és lehetőségeit értékközvetítésre, nevelésre, a nemzet erkölcsi és szellemi erejének növelésére használja. A Százak Tanácsa tagjainak véleménye szerint ennek a feladatának – majd két évvel a kétharmados többséggel megválasztott nemzeti kormány hivatalba lépése után- sem tesz még eleget.

A hiteles és arányos politikai tájékoztatással, az értékközvetítő műsorszerkezettel, az igényes magyar beszéddel csakúgy adós, mint az ország jó hírnevének védelmezésével. Elvárjuk, hogy azonnal reagáljanak a nemzetközi sajtó súlyos, tévedéseire, félremagyarázásaira – helyreigazításokat kérve, kihasználva a nemzetközi és hazai jog adta lehetőségeket is.

A köz szolgálata számunkra az egységes magyar nemzet történelmi, kulturális örökségének, a magyar emberek érdekeinek védelmét, a nemzet jövőbe vetett hitének erősítését jelenti.

a Százak Tanácsa soros elnökei: Bakos István, dr. Béres József, dr.Bíró Zoltán, dr. Naszlady Attila, Piukovics Gábor, dr.Szijártó István (ügyvivő elnök)