Állásfoglalás

A Százak Tanácsa 2016 szeptember elsején tartott találkozóján a jelenlevők Győrfi Károly Keresztényüldözés a 21. század elején c. könyvének megbeszélése után fontosnak tartják, hogy az üldözött keresztények védelmében, sokkal határozottabb fellépésre kérjék állami és egyházi vezetőinket dacolva az európai keresztényellenes kormányok többségi véleményével.

A Százak Tanácsa tagjainak túlnyomó többsége támogatja kormányunk jó törekvéseit. Keresztény gyökereink hangsúlyozását, országhatáraink védelmét, s annak népszavazással történő megerősítését. Kitűnőnek tartjuk a magyar családpolitikát, helyesnek tartjuk a világban élő magyarok megszólítását, az értékőrző közösségek támogatását. Örömmel látjuk a Visegrádi négyek együttműködését, különösen  a lengyel kapcsolatokat, s fontosnak tartjuk, hogy a Kárpát-medence magyarjai mindig mindenben érezzék az Anyaország védelmező szerepét. Támogatjuk az alaptörvényünkben is rögzített GMO – mentességet, s éppen a demokrácia nevében fontosnak tartjuk a TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tárgyalások anyagának  nyilvánosságra hozását. Helyeseljük Miniszterelnökünk törekvését a családi gazdaságok, a kis és középbirtokok arányának 80%-ra növelésére, fiataljaink hazahívására, a korrupció visszaszorítására. Egészséges nemzettudatra van szükségünk, amit segítenek közös sikereink. Büszkék vagyunk olimpikonjainkra, de figyelnünk kell szeretethiányos fiataljainkra. Vissza kell állítania a hivatásrendek becsületét. Vezetőinknek mindenütt példamutatóan kell viselkedni, s azonnal el kell távolítani közülük a közbizalmat rombolókat.

A Százak Tanácsa tagjai immár húsz éve hangoztatjuk, hogy követelő szükség a java erők összefogása. Egységesen kell választ találnunk az Európa és Hazánk előtt álló történelmi kihívásokra, nem feledve, hogy Isten a legnagyobb értékeket mindig közösségeinkre bízta, s hogy „gyengeségeinkben majd segít minket a Lélek.”

A Százak Tanácsa alulírott tagjai:

Albert Gábor, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Andrasofszky Barna, Balassa Sándor, dr. Bakay Kornél, Bakos István, dr. Bardócz Zsuzsanna, dr. Bárdi László, Barna Erika, dr. Báthory Katalin, dr. Bence Lajös, dr. Bene Éva,  dr. Béres József, dr. Boros Erika, dr. Bastrnák Ferenc, Borbély Károly, Böjte Csaba, Budai Ilona, dr. Cey-Bert Róbert, Csapó Endre, dr. Csath Magdolna, Császár Angela, dr. Csepinszky Béla, dr. Deák Ernő, dr. Dobó Márta, dr. Duray Miklós, Farkas Márta, dr. Fekete Gyula, Foltán László, dr. Galgóczy Gábor, dr. Gazsó L. Ferenc, dr. Gedai István, Gyimesi János, dr. Győrfi Károly, dr. Gyulay Endre, dr. Gyurkovits Kálmán, Hajdú Lajos, dr. Hámori József, Hegedűs Endre, Juhász Judit, dr. Kahler Frigyes, dr. Kásler Miklós, dr. Kellermayer Miklós, dr. Klinghammer István, dr. Kisida Elek, Kondor Katalin, dr. Korhecz Tamás, dr. Koós Ferenc, dr. Kováts-Németh Mária, Kubik Anna, Lászlófy Pál, Magyaródy Szabolcs, Mándoki Andor, May Attila, dr. Messik Miklós, dr. Merkei Attila, Monspart Sarolta, dr. Mózsa Szabolcs, Mózsi Ferenc, dr. Náray- Szabó Gábor, dr. Németh Ferenc, Nikhazy Gábor, dr. Osztie Zoltán, dr. Ozsváth Ferenc, dr. Papp Lajos, dr. Pentelényi Tamás, Piukovics Gábor, Poprády Géza, Rajnai Miklós, dr. Rókusfalvy Pál, dr. Sándor József, dr. Schulek Ágostonné, dr. Somodi István, dr. Sutarski Konrád, dr. Szijártó István (ügyvívő elnök) dr. Szűrös Mátyás, Talpassy Zsombor, Tasnády Hajnal, Totth Elemér, dr. Zétényi Zsolt

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Az Alkotmánybíróság 20/B/1993. számú határozatával kötelezte az Országgyűlést az abortusztörvény “válságindikátió”-jának és a válságterhességek esetén követendő eljárásnak az újraalkotására. A mai magyar gyakorlat súlyosan alkotmánysértő és szembeszáll a jogállami gyakorlattal, mely a fogamzástól valóságosan védi a magzati életet. Éppen ezért élesen alkotmányellenesek és a közvéleményt félrevezetők Pusztai Erzsébet államtitkár kijelentései, mely szerint a jelenlegi törvény(…)

Sajtójelentés

Orbán Viktor miniszterelnök 1999. december 18-án találkozott a Százak Tanácsának tagjaival a Magyarok Házában. A kormányfőt Csoóri Sándor a Magyarok Világszövetsége elnöke köszöntötte, utána a jelenlévők kérdéseket tettek fel Orbán Viktornak. Fekete Gyula a zárszóban arról biztosította a vendéget, hogy kormányát, családpárti politikájáért, a Százak Tanácsa az élet kormányának tartja.

Állásfoglalás az úttévesztő sajtóról

A Százak Tanácsa nagy reményekkel fogadta a kormány szándékát, hogy a korábbinál kiegyensúlyozottabb helyzetet kíván teremteni a magyar sajtóban és tömegközlésben. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a magyarországi újságírók döntő többsége nemcsak elhallgatta vagy szándékosan félreértelmezte a rendszerváltozás legfontosabb folyamatait, hanem kifejezetten hátráltatta a történelmi fordulatot. Épp ezért magunk is szükségét látjuk annak, hogy a nyomtatott sajtóban,(…)