Kitüntetések

Augusztus 20-án a Magyar Érdemrend  középkeresztjével tüntették ki dr. Beer Miklóst, a Vaci Egyházmegye  püspökét, a Magyar Érdemrend  tisztikeresztjét kapta dr. Csath Magdolna közgazdászprofesszor, a Magyar Érdemrend  lovagkeresztjét pedig Rieger Tibor szobrászművész.
Szeretettel gratulálunk tagtársainknak.
A Duna TV kitűnő portréműsort sugárzott dr. Sutarski Konrad iróról.
Szeptember első csütörtökjén  találkozunk a Várban.

Tisztelt Százak Tanácsa, szeptember 3-i találkozásunk központi kérdése: miként gondolkodunk a migrációról, s természetesen minden az elmúlt két hónapban felmerült kérdésről kérjük véleményeteket.

Baráti kézszorítással: Sz.István

Az önkormányzati választásokról

A Százak Tanácsa annak a bizalomnak a jegyében, melyet alapító szervezeteitől kapott, felelősen megvitatta és elégtelennek tartja a társadalom felkészítését az október 18-ra kiírt önkormányzati választásokra. A szavazó polgárok ismeretei hiányosak a választások mikéntjéről. Sokan nem értik még, nem fogják fel, hogy az önkormányzat a közvetlen demokrácia talpköve, legfőbb letéteményese, hogy végső soron helyben dől(…)

Mit vár a magyar társadalom az ország új vezetőitől?

A SZÁZAK TANÁCSA az ország sorsáért érzett felelősségtől vezetve kötelességének tartja, hogy előlegezze bizalmát legjobb tehetsége szerint segítse a választásokon győztes nemzeti erők, a kormány, a kormányszervek igen nehéznek ígérkező munkáját, jóravaló törekvéseit, terveit, programjait a megvalósításban. Felelős javaslatokkal, szakvéleményekkel, állásfoglalásokkal, bírálatokkal. Nemzeti létünk a minden területre kiterjedő súlyos válság állapotában van. Az 1989-90. évi(…)

Ajánlás az adósságrendezésről

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr Miniszterelnöki Hivatal Budapest Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Százak Tanácsa június 9-i ülésén úgy döntött, hogy ajánlással fordul Önhöz a jövőnket emésztő adósságállomány csökkentése ügyében. Mint ismeretes, június 18-21.között nagyjelentőségű megbeszélést tartanak a G7 országok Kölnben az eladósodott országok adósságterheinek csökkentéséről Olyan döntéseket akarnak hozni, amelyek a kifizethetetlen adósságok elengedésével, és általában(…)