Emlékeztető a berceli találkozóról

A Százak Tanácsa 25 tagja vett részt Bercelen azon a találkozón, melyet a Petro és de Chalendar család vendégeként töltöttünk január 23-24-én a volt Kállay-kastélyban. Arról beszéltünk, hogy mit tehetünk a magyar vidékért, a leszakadó országrészekért, az élet minőségének javításáért, s  miként tudatosíthatjuk, hogy nem a jobban, hanem az emberebbül, azaz:  becsületesen és boldogan  élni tudás a fontos. Dr. Naszlady Attila kardiológus professzor nagyra becsült és szeretett barátunk emlékének ajánlott tanácskozásunkon  a berceli kistérség helyzetéről és terveiről dr. Petro Kinga,  Nógrádban dolgozó munkacsoportunk tevékenységének eredményeiről dr. Dobó Márta, a lehetőségekről gazdászszemmel dr. Merkei Attila, a megye terveiről Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, az ország agráriumának helyzetéről dr. Fazekas Sándor miniszter, a hagyományok meghatározó erejéről, a szükséges változtatásokról dr. Andrásfalvy Bertalan professzor, volt miniszter, a feszült nemzetközi helyzetben hazánk békés megoldások iránti elkötelezettségéről dr. Pozsgay Imre professzor, volt államminiszter beszéltek. Berceltől – Nógrád és Hazánk gondjain át eljutottunk a világ jóakaratú embereinek békevágyáig, s a vacsora utáni koncert  népdalai (Katalin de Chalendar) és a Bach csellókoncert (Philippe de Chalendar) felemelte lelkünket. Éreztük a „sursum corda” erejét.

A Százak Tanácsa jelen levő  tagjai – a találkozó kötött tíz órájában – a magyarság fenyegetettségéről, értékrendünk zavarairól, a pénz és siker mindenek fölé helyezéséről, a közösségek sorvadásáról, a vidéki közbiztonság helyzetéről is kialakították véleményüket. Elsőrendű feladatnak tartjuk helyreállítani a magyar emberek önrendelkezési képességeit, a nemzeti büszkeséget – ezt a hagyományok iránti tiszteletre neveléssel, az iskolai oktatás javításával, kistelepülési iskoláink őrzésével,  a földet és a földművelőt megbecsülő magatartással érhetjük el. Három miniszter tagunk az elmúlt félszázad magyar múltjának és jelenének alakításában is részt vállalt, baráti szavaik jelentősége fontos volt.

Nógrád ma még a legszegényebb megyénk. Különleges természeti adottságai, gazdag történelme és néprajza, a „jó palócok” emberi értékei  a Százak Tanácsa itt dolgozó munkacsoportjának tapasztalata szerint is elismerésre méltó. A munka folytatásához szükséges biztosítani a minimális feltételeket, csakúgy, mint a Bercelen készült nagyralátó, idegenforgalmat is növelő tervekhez. A Százak Tanácsa jelen levő tagjai helyeselték azt a törekvést, hogy segítsük feloldani a fiatal felnőtt (18-28 éves) korosztály világszerte tapasztalható értékzavarát. A Bercel-program nemzetközi kapcsolat építését ezért üdvözöljük és támogatjuk.

Megerősítettük a Százak Tanácsa és Nógrád Megye Önkormányzata közötti két éve kötött együttműködést.

A beszélgetés résztvevői világossá tették, hogy tudásalapú – erkölcs kontrollált – jóakarat vezérelt munkánk folytatására, a Nógrádban kezdett munka kiterjesztésére van szükség.

Kétezer éve valljuk, hogy nagy dolog az igazság  és mindennél többet ér. Naszlady Attila figyelmeztetett, hogy a dolgok, a gondolatok, az események együttese valójában az egyetemesség tökéletes megvalósítása: „az út, az igazság és az élet”

Bercelen éreztük a baráti együttlét ihletett perceit is – élvezve a családias vendéglátást, melyet ezúton is köszönünk.

dr. Szijártó István üv. elnök

A sajtó egyoldalúságáról

A Százak Tanácsa a nemzeti megnyugvás és fejlődés szempontjából tragikusnak, közjogilag alkotmányellenesnek, politikailag pedig a polgári demokrácia elemi működését veszélyeztetőnek látja a magyarországi média egyoldalúságát. Az elmúlt évtizedek és évek hatalmi mesterkedéseivel kialakított helyzetben a nyomtatott sajtóban perifériára szorultak, a közszolgálatiban pedig hamis emberek, hamis játékává silányultak vagy teljesen megszűntek a hagyományos nemzeti értékeket vállaló(…)

Az önkormányzati választásokról

A Százak Tanácsa annak a bizalomnak a jegyében, melyet alapító szervezeteitől kapott, felelősen megvitatta és elégtelennek tartja a társadalom felkészítését az október 18-ra kiírt önkormányzati választásokra. A szavazó polgárok ismeretei hiányosak a választások mikéntjéről. Sokan nem értik még, nem fogják fel, hogy az önkormányzat a közvetlen demokrácia talpköve, legfőbb letéteményese, hogy végső soron helyben dől(…)

Mit vár a magyar társadalom az ország új vezetőitől?

A SZÁZAK TANÁCSA az ország sorsáért érzett felelősségtől vezetve kötelességének tartja, hogy előlegezze bizalmát legjobb tehetsége szerint segítse a választásokon győztes nemzeti erők, a kormány, a kormányszervek igen nehéznek ígérkező munkáját, jóravaló törekvéseit, terveit, programjait a megvalósításban. Felelős javaslatokkal, szakvéleményekkel, állásfoglalásokkal, bírálatokkal. Nemzeti létünk a minden területre kiterjedő súlyos válság állapotában van. Az 1989-90. évi(…)