Meghatalmazás

Meghatalmazom és megbízom a Nemzeti Jogvédő Alapítványt (székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5., adószám: 18446081-1-05, képviseli: dr. Zétényi Zsolt kuratóriumi elnök), hogy szervezetem nevében és képviseletében minden jogszerű eljárást és jogorvoslatot igénybe vegyen, a döntéshozó személyeknél és szervezeteknél eljárjon a budapesti szovjet katonai emlékmű lebontása és más helyszínre való áthelyezése, továbbá ugyanezen a helyen a Magyar Szabadság és Függetlenség Emlékműve vagy más elnevezéssel a nemzeti méltóság megjelenítésére állítandó emlékmű állítása ügyében. Szükség esetére fenntartom ezen ügyekben az önálló, az alapítvány jognyilatkozatainak hatályát nem érintő nyilatkozattétel jogát.

Budapesten, 2006. március hó