Emlékeztető februári ülésünkről

Február 5-i találkozónkon – a jelenléti ív szerint – hatvanan voltunk. Megemlékeztünk Buzánszky Jenőről és dr. Naszlady Attiláról – az örök világosság fényeskedjék Nekik.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban Csoóri Sándor 85. születésnapján szép ünnepséget, igazi seregszemlét rendeztek. Szeretettel gratulálunk kissé megkésve a 90. évét betöltött Magyaródy Szabolcs kanadai öregcserkész barátunknak, köszönve a magyarság szolgálatában töltött életét. Húszan készülünk részt venni a Balassa Sándor 80. születésnapjára február 16-án 19.30-kor rendezendő ünnepi koncerten a Zeneakadémia nagytermében.

Miniszterelnökünk titkárságvezetője köszönettel nyugtázta „Tapasztalataink magasából” c. kötetünket. Bercelen Naszlady Attila emlékére rendezett találkozónk előadásait életminőségünkről, nemzeti sorskérdéseinkről folytatni kívánjuk. A Nógrád program folytatódik, a Bercelen elhangzottak alapján erre látunk lehetőséget. (Még hat hónapig számítógépen hallható dr. Sallai Éva beszélgetése dr. Fazekas Sándor miniszter úrral a Katolikus Rádió műsorában.) A CÖF évértékelőjén, mely találkozónkkal egy időben volt, dr. Sutarski Konrád képviselt bennünket.

Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, a Professzorok Batthyány Körének elnöke adott kitűnő elemzést a hazai helyzetről. Egyetértettünk a Kormány támogatásának, egyben a kritikus vélemények megfogalmazásának szükségességével, a feszült nemzetközi helyzetben a magyar érdekek védelmezésével.

Örömmel hallgattuk meg Újvidéken élő tagunk, Muhi Béla (a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alelnöke) tartalmas beszámolóját. (Dicsérte a 21 év előtti Újvidéki Családkonferencián előadó Fekete Gyulát és dr. Rókusfalvy Pált, s a tavalyi tanácskozáson előadó tagjainkat: dr. Kováts-Németh Máriát, dr. Somhegyi Annamáriát, Barna Erikát, dr. Naszlady Attilát, Foltán Lászlót, Hornyák Lászlót és dr. Szijártó Istvánt, s a nyári délvidéki tanár-továbbképzések résztvevőit.)

A délután folyamán dr. Kisida Elek, dr. Somodi István, Rajnai Miklós, dr. Béres József, dr. Sallai Éva, dr. Gazsó L. Ferenc, Mándoki Andor, Foltán László, dr. Körmendy Béla, Mózsi Ferenc, dr. Medvigy Endre szóltak. A jelenlevők elfogadták, hogy „Az ezeréves lengyel-magyar barátságot” a Százak Tanácsa javasolja MAGYAR ÖRÖKSÉG elismerésre a döntéshozóknak. (Mózsi Ferencet kértük a beadvány megfogalmazására.)

Március 5-én, csütörtökön média-tanácskozást tartunk. Kondor Katalin, dr. Feledy Péter és dr. Gazsó L. Ferenc előadásai után kérdések és vita. Április 2-án a Százak Tanácsa egyesületi beszámolója és zárómérlege a tervezett téma. Május 6-án, szerdán egy autóbusszal készülünk utazni Erdőbényére Béres József meghívására. Május 7-én, csütörtökön konferenciát tervezünk a vidéki Magyarországról. (Az előadásokat majd egyeztetjük.) Június 7-re tervezhetjük dr. Lovász László, az MTA elnöke előadását.

Az elmúlt szombaton a Bazilikában sokan vettünk részt dr. Naszlady Attila gyászmiséjén és temetésén.

Az ülésen elnöklő társaim: Albert Gábor és dr. Kisida Elek nevében

barátsággal dr. Szijártó István üv. elnök