Emlékeztető

Emlékeztető a Százak Tanácsa 2017 febr.2.-i üléséről

Az időjárási, járványügyi és közlekedési nehézségek ellenére 53-an gyűltünk össze a Várban . Felállva emlékeztünk halottainkra: Olafsson Placid atyára, Erkel Tiborra, s a veronai buszbaleset fiataljaira. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Ismertettem a nekem jelzett kimentéseket, s a fontosabb januári eseményeket. A jelenlevők egyhangú hozzájárulásával társaságunk ügyvivőjéül felkértem Foltán László tagunkat, akivel megoszthatom feladataimat.(később érkező tagjaink is csatlakoztak ehhez szavazataikkal) A Százak Tanácsa Alapítvány elnöke dr. Andrásfalvy Bertalan, kurátorai: Császár Angela és dr. Németh Mária (felügyelőbizottságra jelenleg még nincs szükség). Az alapítvány elnöke ad tájékoztatást munkájukról.

Az első előadó tagtársunk: dr Mikola István államtitkár Úr volt, aki igen élvezetes,kitűnő  stílusú, szemléletes egyben nagyívű előadásban adott tájékoztatást a világ dolgairól érzékeltetve a magyar politika feladatait és lehetőségeit. Rajnai Miklós, dr. Fekete Gyula, dr. Bardócz Zsuzsa és Pintér Mihály tettek fel kérdéseket, s kaptak részletes válaszokat, melyeket nagy tetszéssel fogadtak a jelenlevők.Őszinte köszönetünk. Dr. Németh Mária szemléletesen – egy évezred legfontosabb művelődéstörténeti dokumentumainak vetítésével – adott világos, mindnyájunk által vállalható áttekintést a magyar neveléstörténetről. Előadásában kirajzolta  iskolai és felnőttnevelésünk legfontosabb teendőit, egyben a Regula szavaival  jelezte mai nevelési gondunkat: “Hiába kapkodsz az eleresztett gyeplő után”  Dr. Máthé Lajos hagyomány és néprajzkutató – “a mi korunk Kőrösi Csoma Sándoraként” évtizedek óta járja Belső-Ázsiát. Újgur rokonaink között szerzett ismereteiből mutatott be érdekes képeket. Óriási gyűjteménye feldolgozásához, kapcsolatépítő munkájához jó lenne komoly intézményes támogatást kapnia. Dr. Jobbágyi Gábor bemutatta. Zétényi Zsolt “Ártatlanul, jeltelen sírban” című a csendőrpereket bemutató hatalmas munkájának legfontosabb üzenetét: jogsértő és embertelen ítéleteket hagyott ránk a kommunista múlt, amit orvosolni kell. Dr. Zétényi Zsolt ezután Jobbágyi Gábor az 1956-os forradalom eseményeit  – a megtorlás pereit ismertető olvasmányosan megírt, kutatóknak  és diákoknak egyaránt tanulságos munkáját ismertette, mely a forradalom általános értékeléséhez is új nézőpontokat kínál. Dr. Murányi László Márai Halotti beszédét adta elő, majd dr. Andrásfalvy Bertalan mondott a Százak küldetéséhez, feladatvállalásához méltó zárszót. Köszönjük ezúton is mindnyájuk előadását.

Márciusi találkozónkon  (márc. csüt. 14.00) dr. Somodi István (1956-ban a Földművelési Minisztérium Forradalmi Bizottságának vezetője) előadását kértük a Kossuth-téri sortűz körülményeiről. A Százak Tanácsa Alapítványról tervezünk tájékoztatást. Ha választ kapunk Házelnök Úrtól levelünkre, értesítjük tagtársainkat rendkívüli találkozónk idejéről. A Szent László és  Luther-év mellett Arany Jánosra, Mindszenty hercegprímásra, Eszterházy Jánosra is szeretnénk az idei évben méltón emlékezni. Ápolni kívánjuk itthon és a Kárpát-medencében kialakított kapcsolatainkat.

baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök